משטרת ישראל והרשויות המקומיות בערים הרצליה ורמת השרון הגיעו לסיכום לפיו מתאריך 1 ביולי 2019, תועבר האחריות לטיפול באירועי חסימות מעבר, חנייה שלא כחוק והפרעה לתנועה ממשטרת ישראל לפיקוח העירוני ברשויות המקומיות (מוקד 106).

צילום אילוסטרציה: ירון ברנר

להלן האירועים בסל החסימות (חסימות מעבר, הפרעה לתנועה ורכב חונה באיסור) אשר יועברו לטיפול הרשות המקומית:
▪חניה באדום לבן
▪חניה בתחום תחנת אוטובוס/מוניות
▪חניה בתחום צומת
▪חסימת כניסה ויציאה מחניה פרטית מאושרת כדין כאשר הרכב החוסם נמצא בשטח הרחוב.
▪חניה כפולה
▪חניה בטעינה ופריקה
▪חניה במקום המיועד לנכה
▪חניה הגורמת להפרעה לתנועה

אזרחים אשר נזקקים לסיוע באחת מהעבירות המפורטות לעיל, יפנו למוקד העירוני בעירם (106) לשם זימון פיקוח עירוני לטיפול באירוע.