צילום: ShutterStock

במסגרת מגמת משרד החינוך להרחיב את השקיפות לציבור, פורסמו נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ז. מהנתונים עולה כי הרצליה ממשיכה להיות אחת הערים המובילות בארץ מבחינת הישגים, אך עולות גם מספר מגמות פחות אופטימיות. כך למשל, ממוצע התלמידים בכיתה עומד בהרצליה על 32.2, בעוד הממוצע המחוזי עומד על 28.3 והממוצע הארצי אף נמוך יותר - 27.4.

כמה הרשות משקיעה בכל תלמיד? על כל תלמיד בבית ספר יסודי משלמת עיריית הרצליה 13,508 שקלים ועבור תלמיד בחטיבת הביניים 18,080 שקלים. ההשקעה בתלמידי תיכון גבוהה יותר, כמקובל, ועומדת על 28,981. יש לציין כי בעוד בשנים קודמות ההשקעה של עיריית הרצליה בתחום החינוך הייתה גבוהה משמעותית מזו של הערים השכנות, נראה כי מגמה זו הולכת לקראת שינוי, לאחר שהערים נוספות במחוז הדביקו את הפער (ראו טבלה).

השקעה בחינוך בהרצליה - מתוך אתר משרד החינוך

הזכאות לבגרות ממשיכה להיות גבוהה בעשרות אחוזים בהשוואה לממוצע הארצי, זאת למרות שנרשמה ירידה מינורית של אחוז אחד בהיקף הזכאות בעיר (מתוך התלמידים הלומדים בעיר). ובמספרים: 84.5% מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות, זאת בהשוואה ל 68.2% זכאות על פי הממוצע הארצי. 64.6% מהתלמידים ניגשו ל-5 יחידות אנגלית ו-29.7% ניגשו ל-5 יחידות במתמטיקה - עלייה של כמעט 8% בהשוואה לשנה שעברה.

עובדה מעניינת נוספת שעולה מהנתונים היא כי 39% מהתלמידים בהרצליה זכאים להתאמות בבחינות הבגרות. אחוזי הנשירה מהלימודים נמוכים במיוחד ועומדים על 0.8 אחוז.

"שקיפות בחינוך במתכונתה המורחבת מאפשרת למשרד, לרשויות המקומיות ולבתי הספר לקבל תמונה רחבה על כלל תחומי העשייה החינוכית, לבחון את ההישגים השונים, ולנתב את המשאבים על פי תכנית עבודה מסודרת הנשענת על צרכים העולים מהשטח", נמסר ממשרד החינוך".