אלי בלום, תושב הרצליה, ניצח בשבוע שעבר את עיריית הרצליה, כאשר הביא לביטול דרישת תשלום עירונית להיטל תיעול. ההיטל נגבה לפני עשרות שנים בגין הכביש ברחוב נורדאו, והעירייה ביקשה לגבות בשנית.

הרצליה: קיבל קנס של 70 שקל, יפוצה ב-70 אלף
הרצליה: העירייה גובה עשרות אלפים מהתושביםבלום, שמחזיק בעסק ברחוב נורדאו, נדרש באפריל 2015 לשלם לעירייה בעבור היטל סלילת כביש. בדרישת התשלום שנשלחה אליו ממחלקת הגבייה, הוסבר לו כי מאחר שבעבר, בשנות השבעים, שילם דמי סלילה לעירייה, הרי שכעת העירייה "עושה לו הנחה" של למעלה מחמישים אחוזים, ובמקום סכום של 5,749 שקל היטל עבור סלילת הכביש, זוכה בלום לשלם "רק" 2,587 שקל.

בלום, תושב ותיק בעיר ובעל עסקים שמודע לזכויותיו ולחובותיו, טען בפני העירייה כי שילם בגין עבודות הסלילה כבר בעבר, וכי עבודות מסוג שיקום ותחזוקה כפי שמבצעת העירייה ברחוב, לטענתו, אינן מצדיקות היטל סלילה. הוא פנה מספר פעמים לעירייה
והתריע כי לא ייענה לדרישת התשלום, תבע את ביטולה ואף הבהיר כי יפנה לערכאות משפטיות, ולבסוף עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

"אני אדם של עקרונות", מסביר בלום השבוע. "אם לא מגיע - אל תדרשו. פניתי לעירייה, הסברתי להם שאין להם עילה לדרוש ממני את ההיטל, ושהם יבזבזו את כספי הציבור בתביעה שאגיש נגדם. לא הייתה לי ברירה ונאלצתי לפנות לבית המשפט.

קודם לכן, פניתי לכל הדיירים וביקשתי מהם להשתתף איתי בעתירה כדי לבטל את ההיטל, אבל אנשים חששו להפסיד והעדיפו או לשלם לעירייה כמה אלפי שקלים או לחתום לעירייה על ויתור על טענת ההתיישנות ובכך לדחות את מועד תשלום ההיטל. אני סבור שזו מעין 'שיטת מצליח' כזו של הרשויות".

באמצעות עורכת דינו, רינה איילין גורלניק, טען בלום כי העירייה עצמה מודה שהוטל בעבר היטל על השכונה בהתאם לחוק העזר ושהכביש שעליו מדובר בהיטל הנוכחי נסלל בעבר. "חוק העזר מדבר על סלילה, הרחבה או השלמה", טענה עו"ד איילין גורלניק בבית המשפט, "כל הפסיקה בעניין הזה ברורה. עבודות מסוג שיקום ותחזוקה לא מצדיקות היטל סלילה. במקרה זה העירייה הוציאה דרישת תשלום בגין ציפוי אספלט על כביש קיים. אלה פעולות תחזוקה".

בתום הדיון הוחלט בהסכמת הצדדים, כי עיריית הרצליה תסכים לקבל את העתירה ולבטל את החיוב, תוך שהיא נושאת בהוצאות העתירה ושכר טרחה בגובה 5,000 שקלים. "איפה שלא מגיע לרשות, צריך להתמודד מולה", מסכם בלום, "צריך להתמודד מול הרשויות ולא לפחד".

מעיריית הרצליה נמסר: "העירייה מכבדת את החלטת בית המשפט".