צילום: יוגב עמרני ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, שלח ביום חמישי שעבר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ליו"ר ועדת הביקורת בעירייה ויו"ר האופוזיציה, חבר המועצה יריב פישר.

מ"מ ראש עיריית ר"ג הגיש תביעה נגד שאמה
עכו: נדחתה תביעת הדיבה נגד שמעון לנקרימכתב ההתראה של פדלון מגיע בעקבות פרסום של פישר בדף הפייסבוק הציבורי שלו, לפיו "ושוב מועצת העיר הרצליה אישרה לפדלון לטוס לחו"ל לפגישה 'חשובה' בקוריאה - מזכיר שראש העירייה הקודמת לא טסה פעם אחת על חשבון הציבור". במכתב ההתראה לפישר, טוען פדלון, כי "אין זו הפעם הראשונה" שבה פישר "מתבטא בצורה שיש בה בכדי לפגוע בשמי הטוב. גם הפעם, תוך התעלמות מוחלטת מהעובדות, בחרת להכפיש את שמי", כותב פדלון לפישר במכתבו, "מהלכים אלה, שנעשים בחוסר תום לב מוחלט, נועדו כדי להציג מצג שווא תוך הטעיית הציבור, ומהווים הוצאת לשון הרע כנגדי".

לגופו של עניין, טוען פדלון כי כל נסיעותיו לחו"ל מומנו עד כה מכספו הפרטי, "עובדה שאף צוינה בישיבות המועצה", למעט נסיעה אחת למחנות ההשמדה בפולין, במסגרת מסע חינוכי. לנוכח הדברים שציין, דורש פדלון מפישר לחזור בו מהפרסומים ולהתנצל בגינם.

אלא שפישר, מנגד, טוען, כי מדובר ב"איום מתמשך על עבודת האופוזיציה" מצד ראש העירייה, שמטרתו "להשתיק את עבודתו". פישר לא נותר חייב, ושיגר ביום שני השבוע מכתב תגובה לפדלון, בו טען כי מתוקף תפקידו לבקר את פעולות העירייה ואת העומדים בראשה. "האמור בפוסט הינו אמת. ככל שידוע לי, מועצת העיר אישרה במהלך התקופה האחרונה חמש נסיעות לחו"ל להנהלת העירייה, מתוכן שלוש עבורך (מתייחס לפדלון).
אבקש להזכירך כי תושבי העיר הרצליה מממנים את שכרך וזאת, בעבור ניהול העיר ולא בעבור נסיעות תכופות לחו"ל. טענתך במכתב לפיה נסיעותיך לחו"ל עד כה מומנו מכספך הפרטי אינה מדויקת, שכן שכרך במהלך
שהייתך בחו"ל בנסיעות הנ"ל שולם מכספי ציבור".

"לצערי, אין זו הפעם הראשונה בה אני מקבל איומים לתביעה אישית על ידי הנהלת העיר בכתב ובעל פה", מסכם פישר במכתבו הנגדי, "התנהגות זו מהווה ניסיון השתקה של נציג ציבור, מנוגדת לערכים הדמוקרטיים ומתפרשת כניסיון לחבל בפעילות האופוזיציה".

ל"ידיעות השרון", אמר פישר: "האיומים של פדלון לא מפחידים אותי. הוא מוזמן לתבוע אותי, והיה ויתבע, אני אנצח ואתרום את הזכייה שלי".

מעיריית הרצליה נמסר: "ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, התריע בפני יריב פישר כי דבריו, כפי שפורסמו ברבים, אינם אמת ומהווים פגיעה בשמו הטוב. צר לנו שפישר ממשיך בדרכו, בניסיון נוסף להטעות את תושבי הרצליה.

כמו לכל עובד במשק הישראלי, לראש העירייה חופשה צבורה, נסיעותיו לחו"ל מומנו מכספו הפרטי, למעט טיסה אחת למשך 24 שעות למחנה ההשמדה בפולין, יחד עם תלמדי הרצליה. טיסות לחו"ל בהן שהה ראש העירייה במסגרת פרטית, ירדו מימי החופשה הצבורה המגיעים לכל עובד ונבחר ציבור על פי חוק.

ראש עיריית הרצליה מעודד אפוזיציה פעילה, כזו בעלת ביקורת עניינית, אך במקרה המדובר פועל פישר ממניעים אישיים ופוליטים, תוך הוצאת דיבה ופרסום דברי הבל".