צילום: יוגב עמרני דיווח על עשרות אלפי מבקרים בשנה, בניגוד למספר המבקרים האמיתי, והכל במטרה להוציא כספים; ציורים שנעלמו ופסלים שנהרסו. מבקר עיריית הרצליה, רו"ח ירון הררי, מצא כשלים חמורים בהתנהלות מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, ולא רק. עוד נמצא כי בכירי עירייה חונים חינם ברחבי העיר ללא שהנושא הוסדר כחוק ולוחות אזבסט שעלולים לפגוע בבריאות תושבים, לא מפונים.

עוד ב-mynet:
תיעוד מצולם: כך חיים שבעה פועלי בניין סינים בדירת שלושה חדרים
אישום: מנהלת מעון גנבה 200 אלף שקלים
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

אמנות מופשטת
הביקורת הנוקבת ביותר נמתחת על מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. על פי דו"ח המבקר, עולה חשד לדיווחים לא נכונים מצד הנהלת המוזיאון, שבראשה עמדה באותה תקופה דליה לוין, באשר להכנסות ממבקרים, "במטרה להוציא ממוסדות המדינה תמיכות שלא כדין".

כך למשל, בניכוי המבקרים דרך אגף החינוך נכללו בבקשת התמיכה כ-33,916 מבקרים בתשלום שהגיעו ישירות למוזיאון בשנת 2013. אולם, במסגרת הביקורת שנערכה במקום, לא נמצא שיקוף של הכנסות אלו בספרי העירייה, ועל פי חישוב מספר המבקרים בתשלום שהגיעו ישירות למוזיאון, חישוב המתבסס על הכנסות המוזיאון בפועל, הגיעו בסה"כ 3,163 מבקרים בתשלום בשנת 2013.בהנהלת המוזיאון מסרו בתגובה שהנתונים האלה נכללו בבקשה לתמיכה כדי לעמוד בתנאי הזכאות לקבלת התמיכה. הררי ראה בחומרה התנהלות זו, וציין: "אין צורך להכביר מילים על החומרה של דיווח נתונים לא נכונים במטרה להוציא ממוסדות המדינה. הדברים אינם מתיישבים עם עקרונות המינהל התקין ומקומם לא יכירם בכל ארגון ציבורי או פרטי. אין להשלים עם תופעות מסוג זה, במיוחד בארגון שחרת על דגלו את עקרונות המינהל התקין, טוהר המידות, היושר והאמינות".

בכך לא תמה הביקורת כלפי המוזיאון ועל פי הדו"ח, בשנת 2012 דיווחה מנהלת המוזיאון להנהלת העירייה שבשנה זו ביקרו כ-50 אלף מבקרים במוזיאון (בתשלום ושלא בתשלום). בדוח הפעולות לצורך קבלת התמיכה דווח, כי בשנת 2012 היו, כאמור, כ-3,000 מבקרים בלבד ללא תשלום, ומספר המבקרים הכולל שדווח להנהלת העיר גבוה פי 2.5 ממספר המבקרים בפועל, שהוערך על ידי המבקר בכ-19 אלף מבקרים בלבד.

"נתונים לא נכונים להנהלת העירייה פגעו ביכולת לשפר ולהנגיש את המוזיאון לקהלים נוספים ולהגדיל בכך את מספר המבקרים", כותב המבקר.

באשר לשימור מוצגים והצגתם, נמצא שרמת שימור המוצגים במחסן אינה מספקת, מבחינת תנאי טמפרטורה, לחות וכדומה. בתגובה טענו במוזיאון, כי אכן נושא שימור המוצגים הינו נקודת התורפה של המוזיאון, שכן מחסן האוסף קטן ואינו נותן מענה מספק. חוסר מקום במחסן האוסף, הסבירו במוזיאון, גורם לפיזור עבודות אמנות במחסני העירייה ובמחסנים נוספים, אשר אין בהם תנאי אחסון המיועדים ליצירות אמנות, מצב המונע מהם קבלת עבודות חדשות לאוסף המוזיאון. כמו כן, מצוקת המקום במחסן המוצגים הביאה את המוזיאון לאחסן 26 פסלים מאוסף המוזיאון במחסני המשק של העירייה.

במהלך הביקורת נמצא כי חמישה פסלים ניזוקו או שחלק מהאלמנטים המרכיבים אותם חסרים, וכי 15 ציורים מאוסף המוזיאון נמצאים במשרדי העירייה וחשופים לאובדן ופגיעה. ואם לא די בכך, אין רישום מדויק של הציורים ושמונה מהם טרם אותרו. "ליצירות אלו הנמצאות מחוץ לכותלי המוזיאון לא נערכה הערכת שווי, באופן שהנזק שנגרם כתוצאה מהיעלמותן של היצירות אינו ידוע...", כותב המבקר, "יש לפעול לאיתור היצירות החסרות באמצעות בירורים עם העובדים במשרדים בניסיון להתחקות אחר מקום הימצאותן".

גם באשר לביטוח המבנה של המוזיאון וביטוח דברי האמנות מותח המבקר ביקורת: "סכום הביטוח של אוסף המוזיאון אינו מבוסס על הערכת שווי וסכומי הביטוח גבוהים מהנדרש", הוא מציין.

מעיריית הרצליה נמסר: "עיריית הרצליה ומועצת העיר קיבלו את דו"ח המבקר, ילמדו ויישמו את תכניו".