דו"ח של תאגיד המים והביוב הרצליה חושף חריגות במי השפכים אשר מזרים קניון ארנה לביוב. הדו"ח, שנכתב בהוראת המשרד להגנת הסביבה, מצביע על חריגות שונות במי השפכים של הקניון, ביניהן כמות גבוהה מהמותר בחוק של שמנים במים, חומציות גבוהה מהתקן וריכוז גבוה של מלחים.

עוד ב-mynet:
בגלל שפכים: נחל בוסתן שוב מזוהם
רמת השרון: שבילי אופניים נסללו במקום מדרכות
בואו להצטרף לעמוד "ידיעות השרון" בפייסבוק

"על מנת לעמוד בדרוש כדין", נכתב בדו"ח, "תכולת מפרידי השומן של הקניון תפונה לפחות פעם בחודש או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים". עוד נכתב בדו"ח כי יש לפעול להפחתת המלחים במי השפכים וכי "על מנהל הקניון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק".

למעשה משמש הדו"ח בשלב זה על פי המשרד להגנת הסביבה כהתראה לקניון. "החריגות המופיעות בדוח אינן דרמטיות, אך על הנהלת הקניון לטפל בנושא", מוסר ברוך ובר, מנהל המחוז של המשרד להגנת הסביבה. "כרגע עוקבים בעיריית הרצליה אחר הטיפול של הקניון בחריגות. במידה והנושא יטופל כראוי לא תוגש נגדם תביעה. במידה והחריגות יישארו ויופיעו בשנית, תתבצע אכיפה על פי החוק מול הנהלת הקניון"."לאחרונה עבר חוק שמאפשר לנו לפעול כנגד מפעלים קטנים בעזרת היחידות הסביבתיות של העיריות השונות", מסביר ובר את מנגנון האכיפה הפועל כיום. "כמשרד ממשלתי אנו עובדים בעיקר מול המפעלים הגדולים, כך שחוק זה חשף בפנינו עבירות של מפעלים קטנים. בעקבות פעולת המנגנון החדש, ובר טוען שבעיות של שנים ארוכות הגיעו לסיומן".

"קניון ארנה מחויבים לבצע בדיקות במי השפכים שלהם", נמסר מהיחידה לאיכות הסביבה של העירייה. "כאשר יש חריגה אנו שולחים אליהם מכתב התראה ומודיעים שעליהם לשפר את איכות השפכים שלהם ובמידה וזה לא מתבצע אנו פועלים נגדם". היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים, תחת אגף שאיפ"ה ובהוראת המשרד להגנת הסביבה, ולדבריהם במידה והחריגות במפעלים השונים גדולות יותר, ניתן לפעול במנגנוני אכיפה שונים החל ממתן קנסות ועד לקיחת רשיון העסקים של המפעל. "אנו מאמינים שבקניון ארנה יצליחו להגיע לערכים הנדרשים", נמסר מהיחידה.

"חשוב להדגיש כי מי השפכים של הקניון לא מוזרמים לים כי אם למערכת הביוב", מוסיפה היחידה. "השפכים עוברים בהמשך למכון לטיהור שפכים של הרצליה. על מנת שלמכון תהיה אפשרות לעמוד בעומס ולהגיע לאיכות שפכים העומדת בתקן, יש לשים דגש על איכות השפכים שמגיעה אליו. כל זאת על מנת למנוע זיהום עתידי ופגיעה בסביבה".

מהנהלת הקניון נמסר: "החריגות מאוד מינוריות. קניון ארנה מקפיד על נושא איכות הסביבה ושם לו למטרה להיות מוביל בתחום בעולם הקניונים בארץ. אנו עושים בימים אלה הכל על מנת למנוע הישנות של חריגות במי השפכים לרבות שדרוג המערכות הקיימות. נושא הגנת הסביבה מושרש ועקרוני מבחינת הנהלת הקניון ואנו פועלים בהקדם האפשרי על מנת לטפל בחריגות".