בקשה של בעלי מסעדת מוזס בהרצליה לבטל כתב אישום שהוגש נגדם בגין העסקת עובדים זרים, נדחתה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב. מכתב האישום, שהוגש על ידי מחלקת עוז ומשרד התעשייה והמסחר, עולה, כי המסעדה העסיקה לכאורה שני עובדים זרים בלא היתר כדין.

עוד ב-mynet:
"הישראלים מובטלים והעיריה מעסיקה עובדים זרים"
חבר המועצה דורש אוטובוסים נפרדים לפליטים: "נודף מהם ריח רע"
בואו להצטרף לעמוד "ידיעות השרון" בפייסבוק

בעלי המקום טענו מנגד כי אחד העובדים, אזרח גאנה, מחזיק בידו מכתב מהנציב העליון לפליטים של האו"ם, לפיו יש לו מעמד של מבקש מקלט מדיני ותיקו יועבר להחלטת הוועדה לקביעת מעמד פליט. המכתב הופנה למשרד התמ"ת, ונכתב בו כי העובד מחזיק בנייר הגנה מפני מעצר וגירוש, וזאת מבלי שצוין מועד מתן ההכרה.

עוד טענו הנאשמים כי על אף שרק אחד משלושת העובדים הוכר כפליט, יש לפטור את הנאשמים מאחריות ביחס לשלושת העובדים וזאת מאחר שמדינת ישראל איננה עושה די כדי להסדיר את מעמדם של המסתננים וטרם הקימה מרכז שהייה.במשרד התמ"ת טענו מנגד, כי תנאי לכך שמי שהעסיק נתין זה ללא היתר עבודה יקבל פטור מאחריות פלילית הוא, שהעובד הציג בפני המעסיק אישור מקורי בתוקף של נציב הפליטים של האו"ם. ביחס לשני העובדים האחרים, טענו במשרד התמ"ת, לא הוצג כל אישור כי הוכרו כמבקשי מקלט מדיני, ומכאן שהועסקו שלא כדין.

"לא מצאתי עילה להורות על ביטול כתב האישום", ציינה השופטת אופירה דגן-טוכמכר. "יש ראיות לכאורה כי הנאשמים העסיקו את שלושת העובדים נשוא כתבי האישום בלא שניתן להם היתר עבודה להעסקתם, וזאת לאחר שכבר הוטלו עליהם קנסות מינהליים בגין עבירות דומות, ובנסיבות בהן לא ברור מה היה מעמדו של כל אחד מהעובדים עובר לתחילת ההעסקה ואילו אישורים הציג בפני הנאשמים.

"לא ברור מה היה מעמדם של העובדים בעת ביצוע העבירה ומהו מעמדם כיום. המכתב שנשלח למאשימה מנציבות האו"ם בעניינו של אחד העובדים, נושא לכאורה תאריך המאוחר למועד ביצוע העבירה, ולא ברור ממנו מתי הוגשה הבקשה".

עוד ציינה השופטת, כי "עובר למועד ביצוע העבירות, בשנים 2005-2006 הוטלו על הנאשמים שלושה קנסות מינהליים בגין ביצוע עבירות על חוק עובדים זרים. המשך ביצוע עבירות דומות מלמד כי ההליכים המינהליים שננקטו נגד הנאשמים, לא יצרו את ההרתעה הנדרשת, ומכאן ההצדקה לנקיטת הליכים פליליים כנגדם".

ממסעדת מוזס סירבו להגיב.