פניתם לוועדת ההנחות העירונית של הרצליה? ייתכן ובלש פרטי בעקבותיכם. שאילתה שהגיש חבר מועצת העיר ירון עולמי חשפה השבוע כי בעיריית הרצליה מצאו דרך מקורית להתחקות אחר התושבים. מזה שנים שהעירייה מעסיקה על פי צורך חוקרים פרטיים למטרות שונות. את מקורות המימון להעסקת החוקרים סירבו בעירייה לחשוף במהלך הישיבה.

עוד ב-mynet:
תופעה: הורים שולחים חוקרים פרטיים בעקבות הילדים
ההורים שכרו בלש פרטי וגילו שהבת שלהם לסבית
בואו להצטרף לעמוד "ידיעות השרון" בפייסבוק

חייבי כספים לעירייה, תושבים המאחרים משמעותית בתשלומים השונים, נאשמים המנסים להיעלם ואזרחים אשר פונים לוועדת ההנחות העירונית, כל אלו על פי הצהרותיה של עיריית הרצליה שנחשפו בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום שלישי השבוע, הם היעד הפופולארי כלפיו מפעילה העירייה מזה שנים שורה של חוקרים פרטיים מטעמה.
את נושא השימוש בחוקרים פרטיים גילה חבר המועצה עולמי לדבריו לפני מספר שבועות במהלך ישיבה של ועדת הערר, אז נחשף כבדרך אגב תוך כדי דיון.

בהמשך לגילוי ביקש עולמי לדעת במהלך הישיבה מדוע וכיצד מתבצע הליך העסקתם של החוקרים. בתשובה לשאילתה שהגיש עולמי השיבו בעירייה כי "במקרים שבהם יש הערכה של העירייה או יועציה המשפטיים לצורך כזה, לרבות לצורך חקירות כלכליות לוועדת הנחות, איחור חייבים או נכסיהם, נעשה השימוש. יש נוהג שקיים כבר שנים ופועל לשביעות רצונה של העירייה. ככלל, העירייה עובדת מול חוקרים מורשים, בעלי רישיון ומכתיבה את המחירים ואין חובה לקיים הליך מכרזי בנושא.

"העסקת החוקרים הפרטיים הינה אמצעי ולא מטרה. נקיטת אמצעים סבירים להשגת מטרות לגיטימיות של העירייה אינה טעונה אישור או הוראה. כך
לדוגמה, העירייה רשאית לברר נכונותו של נתון או דיווח מצד חייב ובכלל זאת, לברר האם נתוני ההכנסות עליהם הוא דיווח לצורך קבלת הנחה".

כאשר ביקש עולמי לברר בישיבה כיצד מתקצבת העירייה את העסקת החוקרים, השיבה ראש העירייה, יעל גרמן כי "ועדת ההנחות בארנונה משתמשת למשל בחוקרים. מי שמשלם היא העירייה על ידי המנכ"ל, כמו הרבה דברים אחרים. כל דבר על פי התקציב הרלוונטי. חוקר פרטי הוא לא נושא תקציבי. במידה ויש מידע כזה הוא יימסר בתשובה".

עולמי לא אהב את המידע החדש שנחשף: "זה מבהיל ומעורר חשש שעירייה משתמשת כנגד אזרחים תמימים בחוקרים פרטיים".