הטבה במבחן. שבועיים לאחר שדחתה מועצת העיר בהרצליה את מסקנותיו של מבקר העירייה לשעבר, נתן לביא, בנושא חריגות שכר, שלח בשבוע שעבר חבר המועצה ירון עולמי מכתב למנהל אגף כוח אדם ברשויות המקומיות במשרד הפנים, ישראל שפיצר.

במכתבו מבקש עולמי משפיצר להתייחס לשאלה האם ראש העיר יכולה לפתוח חוזה של בכיר ולהעניק לו תוספות שכר שאינן חלק מהחוזה.

הבכיר, ששמו נחשף השבוע במקרה בישיבת מועצת העיר הוא חיים שגיא, משנה למנכ"ל העירייה וראש אגף משאבי אנוש בעירייה.

תחילת הפרשה לפני למעלה משנה. מבקר העירייה דאז, נתן לביא, פרסם במסגר דוח הביקורת לשנת
2008 את מסקנותיו בנושא חריגות שכר לבכירים בעירייה.

בהתאם לבדיקתו של לביא זכה שגיא המכונה במסגרת הדוח בשם ב' 2, לקבלת תוספות שכר שאינן תואמות את חוזה העסקת הבכירים המקורי עליו הוא חתום מול העירייה.

חריגה אחת מתבטאת בתקצוב נסיעה המשולם לו בשיעור מצטבר של כ-3,900 שקלים לחודש, וחריגה שנייה נובעת מהוראה ישירה שניתנה על ידי ראש העירייה יעל גרמן, למנהל מחלקת השכר בעירייה, לשלם לעובד מענק יובל.

מרכיב שכר זה, כפי שמצביע על כך מבקר העירייה, אינו נמנה בחוזה הבכירים עליו חתום שגיא מול העירייה, האוסר על קבלת כל תשלום נוסף, שאינו נמנה בו במפורש.

"תשלום מענק היובל לעובד, הניתן בהוראתה הישירה של ראש העירייה למנהל מחלקת שכר, אינו אלא הוצאה כספית שלא כדין, שנעשתה בתהליך הנוגד את סדרי המינהל התקין, על כל המשמעויות הנגזרות והמתחייבות מכך", כתב המבקר.

בתגובת העירייה לטענות נאמר, כי ראש העירייה הסתמכה על חוות דעת משפטית של עו"ד אסף ברנזון.

בישיבה האחרונה הסביר עו"ד ברנזון: "חוות הדעת יוצאת מתוך הנחה שהחוזה אכן סגור, באמת הכל כלול. אבל אפשר לפתוח אותו והפסיקה, של בית המשפט העליון מאפשרת זאת במקרים מסוימים".

מועצת העיר דחתה כאמור בישיבתה את מסקנות מבקר העירייה לשעבר, אך חבר המועצה עולמי החליט להמשיך ולדרוש ממשרד הפנים לבדוק את הנושא.

"אני רוצה שימשיכו ויבדקו את החשדות ואת הדברים החמורים שנאמרו בדוח. למיטב ידיעתי, מר שגיא הינו העובד הבכיר היחיד שזכה לקבל הטבה זו מבין העובדים הבכירים המועסקים בעירייה", אמר.

"אני מבקש לקבל את התייחסות משרד הפנים בעיקר לשאלה, אם אכן ראש העירייה רשאית לפתוח את חוזה הבכירים של עובד בכיר בעירייה ולהעניק לו תוספת שכר שאינה נמנית בחוזה, בניגוד מוחלט להוראות, בלא כל מעורבות של הגורם הממלכתי המכתיב את נוסחם ותנאיהם של חוזים אלה".

מעיריית הרצליה נמסר: "העירייה פעלה על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי עו"ד ברנזון, לפיה ההתנהלות בנושא זה הינה תקנית וחוקית".

ממשרד הפנים נמסר: "הפנייה התקבלה והנושא ייבדק".