לאחר שבמהלך השנה האחרונה התגלו מספר חילוקי דעות באשר לאופן קיום הבחירות באגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי בהרצליה, החליט בית משפט השלום בהרצליה לדחות עתירה שהוגשה בנושא וביקשה לבטל את תוצאות הבחירות ולדחות את קיומן של בחירות חדשות.

תחילתו של הסיפור לפני כשנה כאשר סטודנט מהמרכז הבינתחומי שהיה שותף למערכת הבחירות גילה כי על פי תקנון המרכז נדרשת האגודה לתת לכל מסלול לימודים שלושה נציגים, ובפועל ניתנו לכל מסלול שני נציגים בלבד.

הסטודנט פנה לבית המשפט בבקשה כי יוציא צו מניעה לקיום הבחירות במתכונת זו . במקביל פנה הסטודנט לרשם העמותות אשר פתח בבדיקת הנושא. לפני כשבוע החליט כאמור בית המשפט לדחות את עתירתו של הסטודנט וקבע כי: "היה מקום לפעול ברשם העמותות לתיקון או לחילופין למנוע פעילות על פי תקנון לא מאושר. בית המשפט בהפעילו שיקול דעת בודק בראש ובראשונה את מאזן הנוחות.. הנזק באי כניסת שני מועמדים נוספים איננו מצדיק מניעת בחירות עד לאישור התקנון.. אי קיום הבחירות במועד יזיק לכלל הסטודנטים במכללה".

את תקנון האגודה החדש המסדיר באופן סופי נושא זה יפעלו באגודת הסטודנטים לאשר מול רשם העמותות בשבועות הקרובים.

יו"ר אגודת הסטודנטים, ליאור רשף- דרעי: "אנו שמחים כי הסאגה האישית והמיותרת הזו הגיעה לקיצה, אנו מצרים על העובדה כי אי קבלת החלטת המועצה בדבר בקשת הסטודנט נגררה עד להחלטת בית המשפט, דבר שגרר הוצאות מיותרות בעקבות מאבק אישי. יחד עם זאת, ובהתאם למהלך שהתחלנו עוד לפני כשנה - נמשיך לחתור מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים לשינוי המיוחל בתקנון אגודת הסטודנטים.

"התקנון במתכונתו חייב תיקונים נוכח שינויים בית ספריים בתוך המרכז. וכפי שדאגנו לתקן חלקים ניכרים בו נמשיך לעבוד מול רשם העמותות והיועמ"ש לקביעת התקנון החדש המותאם בראש ובראשונה לצרכי הסטודנטים".