השבוע ייערכו במרכז הבינתחומי בהרצליה בחירות לאגודת הסטודנטים, ומתברר כי מאחורי ההליך הדמוקרטי מסתתר מאבק של ממש בין סטודנט בבינתחומי לאגודת הסטודנטים, שהינה עמותה רשומה. המאבק, אשר צפוי להתברר בחודשים הקרובים בבית המשפט, מעמיד בספק את תוצאות הבחירות שיתקבלו, כמו גם כל החלטה אחרת אליה הצביעו חברי האגודה בשנים האחרונות.

במרכז הבינתחומי נערכות בכל שנה שתי מערכות בחירות לאגודה. הבחירות נערכות בחודשים מאי ונובמבר, הראשונה לכלל המסלולים בבית הספר והשנייה לשכבות החדשות המתחילות לימודיהם מדי אוקטובר.

בחודש מאי, לפני שנה, נערכו בחירות בהן נבחרו שני נציגים מכל מסלול לימודים. הבעיה התעוררה כאשר מ', אחד הסטודנטים, ביקש לראות את התקנון הקובע כמה נציגים יש לכל מסלול לימודים.
בפני מ' הוצג לדבריו, תקנון שאינו בתוקף. במקביל לבקשתו, החליט מ' לפנות לרשם העמותות במשרד המשפטים על מנת שיבדוק את הנושא, שכן לטענתו התנהלות האגודה בנושא מספר הנציגים אינה כשרה.

חקירת רשם העמותות איששה את חשדותיו והעלתה כי על פי התקנון, אשר מהווה בין היתר הסכם בין העמותה לרשם, נדרשת האגודה לקבל שלושה נציגים מכל מסלול ובהתאם למוגדר בו לא ניתן לשנות מספר זה של נציגים. מ' הבין כי האגודה פועלת בניגוד לחוק ולפיכך החליט לפנות לבית המשפט. בעתירתו ביקש כי יבוטלו תוצאות הבחירות - עתירה שדיון בעניינה נקבע לחודש הבא.

"הפחתת מספר הנציגים פוגעת בכל המסלולים", אומר מ'. "בסופו של דבר נוצר גוף אגודת סטודנטים שאיננו דמוקרטי דיו ופועל בניגוד לתקנון שהוא עצמו קבע".

משלושה מכתבים שונים שנשלחו מטעם רשם העמותות לנציגי האגודה עולה תמונת מצב עגומה: "ועדת הבחירות איחדה ארבעה אזורי בחירה לאזור אחד ונתנה נציג אחד בלבד לבחירות, זאת בניגוד לנקבע בתקנון העמותה".

עוד נכתב כי "הוחלט על שינוי בתקנון העמותה ובאסיפות הקוורום (אסיפות נציגי האגודה ) התבסס על שני נציגים מכל אזור בחירה במקום שלושה, כפי שקבוע בתקנון העמותה ולפיכך ההחלטות התקבלו שלא כדין ברוב הדרוש... אשר על כן, העמותה נדרשת לתת פיתרון למצב שנוצר, פתרון שיהלום את התקנון התקף הקובע כי לכל אזור בחירה תהא זכות לייצוג של שלושה נציגים במועצה".

השבוע ייערכו בחירות חדשות לאגודה, על אף תשובות רשם העמותות והדרישות המוצגות במכתבים השונים. גם בחירות אלה כוללות שני נציגים בלבד לכל מסלול. "בשבועות האחרונים מנסה האגודה הנוכחית לאשר תקנון חדש על מנת להתאימו למספר הנציגים שהיא רוצה, ולמעשה זה נותן לה כוח ושליטה בלעדית בתוצאות הבחירות", אומר מ'.

הבעיה העיקרית לדבריו היא שכל החלטה שמקבלת כיום האגודה איננה תקפה, שכן "הבחירות הקודמות התקיימו שלא בהתאם לתקנון ולכן הנציגים שנבחרו פועלים ללא סמכות".

בנוסף לסוגיית חוקיות הבחירות, עולה מהתנהלות האגודה בעיה נוספת הקשורה לכלל הסטודנטים: האגודה מקבלת החלטות על בסיס יומיומי, כגון גובה התשלום שיידרשו סטודנטים ואורחיהם לשלם בעבור השתתפות באירועים שונים כמו יום הסטודנט. אך עולה חשש כי האגודה פועלת ללא סמכות לקבל החלטות והיא איננה רשאית אפילו לגבות כספים מהסטודנטים או לקיים פעילויות.

מאגודת הסטודנטים נמסר בתגובה: "התקנון במתכונתו הנוכחית הינו תוצר החלטת מועצת אגודת הסטודנטים עוד מתקופת יו"ר האגודה הקודם בשנת 2008 שהתקבלה כן במסגרת הרוב , והתקבלה על ידי מועצת הסטודנטים – הגוף המבצע והמוסמך ביותר (המכילה את נציגי כלל המסלולים בכלל בתי הספר של המרכז הבינתחומי). אנחנו בדיאלוג קבוע עם רשם העמותות, בד בבד עם ההליך המשפטי, לשינוי התקנוני המיוחל. מועצת אגודת הסטודנטים, המורכבת מהנציגים הנבחרים של כל אחד מהמסלולים במרכז הבינתחומי עודכנה וממשיכה להתעדכן , בכל הפרטים הנוגעים להתנהלות המשפטית שלנו אל מול הרשם, אל מול היועצת המשפטית ואל מול הסטודנט התובע".

דובר משרד המשפטים בשם רשם העמותות: "אכן הוגשה תלונה כנגד העמותה. רשם העמותות מסר לעמותה את עמדתו, כי העמותה אינה פועלת בהתאם לתקנונה. העמותה נדרשה לתת פיתרון למצב שנוצר אשר יתאים לתקנון התקף הקובע כי לכל אזור בחירה יהיו שלושה נציגים במועצה.

"העמותה השיבה למכתבנו אך טרם נשלחה תגובה מטעמנו. לעניין הבחירות השבוע, נציין כי הדבר לא נעשה בתיאום עם משרד רשם העמותות, בניגוד למה שנכתב בפניה".