השופטת שרה דותן מבית המשפט המחוזי תל אביב מונתה לעמוד בראש ההרכב שישפוט את שמואל הורמן (63), מורה למתמטיקה מהרצליה, המואשם כי ביצע בתלמידותיו מעשים מגונים.

"ידיעות השרון" חושף כי עד התביעה המרכזי אשר הביא לחשיפת הורמן הוא מקורב לשופטת דותן, ובעבר אף התבקשה השופטת לפסול עצמה מתיק אחר בו אותו עד תביעה, היה מעורב.

סוגיה זו נדונה לפני כחמש שנים בבית המשפט העליון ובסופו של יום קבע השופט אהרון ברק כי השופטת דותן תפסול עצמה מהתיק.

בעקבות חשיפת "ידיעות השרון" כי אותו עד צפוי להעיד בפני השופטת, אמרה הנהלת בתי המשפט כי השופטת לא היתה מודעת לזהות עד התביעה וכי הנושא יטופל.

עם הגשת התלונה נגד השופטת דותן כי בינה ובין עד התביעה קיים קשר בתיק שהתנהל בשנת 2005 אישרה השופטת כי בינה ובין העד המרכזי ובני משפחתו קיימים קשרי ידידות.

דותן סירבה לפסול את עצמה מלדון בתיק. הצד השני ערער לבית המשפט העליון, והנשיא דאז אהרון ברק, קיבל את הערעור.

ברק ציין בהחלטתו: "נראה כי קיימים יחסי קרבה ממשית, בין השופטת ולבין העד
המרכזי, המקימים חשש ממשי למשוא פנים".

"לפיכך, לאור מכלול הנסיבות האמורות והמיוחדות במקרה שבפנינו, נחה דעתי, כי קיים חשש ממשי למשוא פנים מצד בית המשפט".

"חשוב להדגיש, כי אין משמעות הדברים, כידוע, כי קיים משוא פנים בפועל, אלא, חשש ממשי למשוא פנים. על כן, ראוי הוא כי התיק יועבר לדיון בפני שופט אחר".

"כן ראויה מסקנה זו מטעמים של מראית פני הצדק. מראית פני הצדק איננה עומדת כטעם בפני עצמו, אך, מצטרפת למכלול השיקולים בדרך למסקנת הפסילה".

לאחר החלטת ברק, שלחה השופטת דותן בדואר האלקטרוני מכתב לחבריה השופטים, בו ציינה בין היתר כי חלק מטענות המערער הם שקרים.

"מאחר ששקרים המפורסמים חדשות לבקרים עלולים להפוך בסופו של יום ל'אמת', רציתי להביא לידיעתכם את העובדות הנכונות כפי שהועלו על ידי במכתב לכבוד הנשיא ברק", כתבה השופטת במייל.

נציבת תלונות השופטים, טובה שטרסברג, מתחה ביקורת על שליחת המייל, עליו כתבה בדוח שפורסם לפני שנתיים: "על שופט לעמוד בצורה מאופקת ומכובדת גם כשהוא עומד בפני טענות שקריות כלפיו, לטענתו".

הנהלת בתי המשפט בתגובה: מאחר שבכתב האישום שהוגש בתיק זה מופיעים שמותיהם של העדים בראשי תיבות, לשופטת לא ידועים פרטי העדים וזהותם. משהוסבה תשומת הלב לסוגייה, הנושא יטופל לאחר תגובת הצדדים".