המחלקה לספריות במשרד התרבות והספורט, העניקה ציון לשבח ופרס כספי בסך 10,000 שקל לספריה העירונית בהרצליה. זאת במסגרת פרס הספריה המצטיינת על שם ק"י גולן לשנת תש"ע.

חברי ועדת הפרס התרשמו לטובה ממכלול הפעולות של הספריה העירונית ומן המאמץ המתמיד של הנהלת הספריה לקבוע נורמות גבוהות למתן שירות
לתושבים ולפעול שעות רבות ולא שגרתיות, על מנת להשתלב בפעילות העירונית.

עוד בשיקולי הועדה להענקת הפרס, צוינו אתר מערכת הספריה הפותח את קטלוג הספריה לכלל התושבים וכולל חיפוש מתוך ספרים, קישורים לאתרי מידע ומאגרים שונים. בנוסף, פתחה הספריה מרכז מידע קהילתי לתושבים ולמבקרים ושיתפה פעולה עם ארגון "ליונס" הרצליה, לחלוקת ספרים לאוכלוסיה המוגבלת ולתמיכה בקהילות שונות בעיר.

ראש עיריית הרצליה, יעל גרמן, בירכה על הזכייה: "אני גאה בתרומה ובהשקעה המרובה של צוות ההנהלה והספרניות למען תושבי העיר. אין ספק כי הספריות בעיר הן נכס יקר בטיפוח הידע, התרבות והחינוך בהרצליה".