בית משפט השלום בתל אביב החזיר את תחנת הדלק בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה לידי חברת "סונול". התחנה עברה לידי "סונול" לאחר שבאחרונה הופעלה תחת המותג של "דלק".

חברת "סונול" הגישה תביעה בטענה שבעל התחנה מחויב כלפיה בהסכם קודם, ולכן אין אפשרות חוקית להעביר את התחנה לידי חברת אנרגיה אחרת. בית המשפט קיבל את בקשת "סונול" למתן צו מניעה זמני והורה להחזיר את התחנה לידיה.

בהחלטה ציין השופט כי תחנת התדלוק, שבבעלות שמואל ליבסטר וחברת "דלק", נקטו בדרך שניתן לכנותה כמעט כאלימה, בכך שבהחלטה רגעית השליכו את כל
הציוד שבבעלות "סונול" והתקינו במקומו ציוד של "דלק". "המשיבות ידעו היטב שתחנת התדלוק קשורה בהסכם עם 'סונול'", נקבע בפסק הדין. "הן גם ידעו שההסכם יסתיים ב-10 ליולי 2010. אף על פי כן, לא התאפקו עוד שנה לסיום ההסכם, ופעלו להפרתו כבר ב-17 ביולי 2009. הרווחים הגבוהים כנראה מהפעלת תחנת התדלוק עמדו נגד עיניהם והכריעו".

השופט ציין כי לא ניתן לקבל מצב שבו יכול צד לעשות דין לעצמו, ללא כל פנייה לערכאות המשפטיות, בעת שהוא קשור בהסכם כתוב וחתום לגוף מסויים, שעל פניו הוא מחייב. "גם לא כאשר מדובר ברווחים כספיים גבוהים. שהרי בסופו של דבר מה שנעשה בענייננו הוא בשל הכסף בלבד. כל השאר צדקנות לשמה".