קבלן בניין, אשר עסק במהלך המחצית הראשונה של שנת 2007 בשיפוץ דירתה של תושבת הרצליה הודה כי גנב שתי המחאות "חלקות" השייכות לבעלת הדירה באופן שהוציא אותן מתוך פנקס שיקים שהיה מונח על שולחן בדירה.

בהמשך, נטען, זייף הנאשם המחאה על סך 8,600 שקלים ומסר את ההמחאה לחלפן כספים וקיבל כסף מזומן בתמורה.
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של גניבה, זיוף בכוונה לקבל דבר וקבלת דבר במירמה.

התביעה ציינה כי מדובר בעבירות חמורות מאוד וביקשה להטיל על הנאשם ענישה משמעותית של מאסר בפועל. ב"כ הנאשם ציין כי לנאשם אין הרשעות קודמות וכי מדובר בנאשם נורמטיבי וכי מדובר במקרה חד פעמי.

בית המשפט התחשב בהודיית הנאשם בהזדמנות הראשונה ובחרטתו והטיל על הנאשם 18 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, תשלום קנס כספי בסך 3,000 שקלים או 10 ימי מאסר תחתיו וחיתמה על התחייבות כספית בסך 5,000 שקלים.