ריאה ירוקה חדשה בהרצליה: 250 מתלמידי העיר נטעו היום 250 עצים ב"יער העירוני", ברחוב אנה פרנק, לכבוד חג הט"ו בשבט.

התלמידים שהשתתפו בפעילות הם תלמידי כיתות א'-ד', מבית הספר "בן צבי" בשכונת נווה ישראל, שקיבל הסמכה לבית ספר "ירוק" מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. כל תלמיד נטע עץ, במטרה לשפר את איכות האוויר עבור התושבים. אל נטיעות התלמידים הצטרף גם סגן ראש העיר, יונתן יסעור.

מטרת ה"יער העירוני" בהרצליה הינה לטעת עצים דווקא במגרשים שמיועדים לפיתוח עתידי ולא בפארקים או גינות שיועדו לכך. מעבר לתועלת למען איכות הסביבה, נועד היער לשימוש עתידי לצרכי תעשיה, בכך ניצלים עצים מיערות בראשית, וניתן לעצור את הרס הטבע והכחדת בעלי החיים שביערות אלו.

עוד בשנה שעברה הוכרז בית הספר "בן צבי" כבית ספר ירוק, ולשם כך הוא היה צריך לעמוד בשלושה קריטריונים: לימוד נושאי איכות הסביבה לאורך כל השנה, שימוש מושכל במשאבים והוכחת חיסכון וצמצום באחד מהם ופרויקט סביבתי-קהילתי של בית הספר והקהילה המורחבת.