ראשי הסיעות הקטנות שהתמודדו למועצת העיר בהרצליה התאכזבו מאוד בסוף השבוע, לאחר שהתברר שקולות החיילים שהתקבלו לא שינו את כמות המנדטים שהתפרסמה עם תום ספירת הקלפיות ביום רביעי.

המפסיד העיקרי הוא, שוב, כמו בבחירות לראשות העירייה, איציק שישיצקי, שסיעתו "להשאיר את הילדים בהרצליה", הייתה זקוקה לתשעה קולות בלבד אחרי ספירת החיילים, כדי להיכנס למועצה, על חשבון סיעת הליכוד.
.
קצת יותר מ- 1,300 חיילים ניגשו להצביע, אך על פי ועדת הבחירות המקומית, לפחות 340 מהקולות היו פסולים, מספר יוצא דופן בגובהו. 73.5 אחוז מהחיילים הצביעו עבור יעל גרמן לראשות העירייה, מספר הגבוה ביותר מעשרה אחוזים מהאחוז העירוני שקיבלה.

נתון בולט נוסף בקרב החיילים היה מספר הקולות שניתנו עבור סיעת "צעירים נטו", בראשות מאיה כץ, שקיבלה כ-200 קולות נוספים. גם קולות אלו לא עזרו לרשימה להכניס נציג נוסף למועצה, בנוסף שזה שכבר הכניסה הסיעה בתום ספירת הקולות הרגילים.

במהלך כל יום הבחירות, ואף עד לאחר ספירת קולות החיילים, עדכנה עיריית הרצליה את תושביה בתוצאות הבחירות באמצעות אתר אינטרנט מיוחד שנבנה לשם כך בלבד, אליו ניתן היה להגיע בקישור פשוט מאתר העירייה. פעולה דומה עשו 13 רשויות מקומיות נוספות, שלקחו את היוזמה המבורכת והעניקו לתושבים שירות חשוב.