תלמידי תיכון היובל בהרצליה ממשיכים, זו שנה חמישית, בפרויקט "חיים בלבבות", אשר מבקש לכבד ולהוקיר את חללי מערכות ישראל בני העיר.

עמדת חלוקת נרות זיכרון אישיים בבניין העירייה. צילום: עיריית הרצליה

לשם כך הזמינו התלמידים בעיר נרות זיכרון, כאשר על כל נר יש מדבקה שעליה מופיע שם של חלל וציון השנים שבהן נולד ונפל, וכן ברקוד.  סריקה של הברקוד מעבירה לאתר "יזכור" של משרד הביטחון, שבו ניתן לקרוא על החללים להכיר אותם ואת סיפורם האישי. 

הנרות חולקו במהלך השבוע בשני מוקדים בעירליד הדואר המרכזי ברח' סוקולוב, ובשד' ח"ן פינת סוקולוב, וכן באולם הכניסה בבניין העירייה.