ירידה בתקן כמות המטפלות בגן, תחלופה מאסיבית של כוח אדם, חוסר הכשרה, לכלוך והזנחה — אלה הן רק חלק מהטענות העולות מן המכתב החריף של הורי מעון נעמ"ת הרצליה להנהלת נעמ"ת ולהנהלת משרד הרווחה.

המעון ברחוב הכוזרי. צילום: פרטי

מעון נעמ"ת, הממוקם ברחוב הכוזרי 8 בהרצליה, קיים זה כ-30 שנים. עד השנה ובמשך 12 השנים האחרונות נוהל על ידי מנהלת ותיקה ועל ידי צוות מטפלות קבוע. לטענת הורי הגן, בשנה האחרונה מצבו של המעון הידרדר בצורה מחפירה, עד כדי מצב שבו הורים בחרו להוציא משם את ילדיהם עוד במהלך השנה.

בחודש ספטמבר שעבר פירטו הורי הילדים במעון נעמ"ת הכוזרי בכתב, בפני הנהלת נעמ"ת, כמה ליקויים קריטיים לטענתם, אולם ליקויים אלה לא טופלו עד היום, ובמשך שבעת החודשים שחלפו. בשבוע שעבר שלחו הורי המעון מכתב חריף אל הנהלת נעמ"ת, וכן אל הנהלת משרד העבודה והרווחה.

במכתב מלינים ההורים על הודעה שקיבלו בחודש שעבר, שעל-פיה, מספר המטפלות יירד החל משעה 12 בכל יום, ובימי שישי באופן קבוע, משלוש מטפלות לשתיים, בכל אחת משלוש הכיתות בגן. לטענת ההורים, הוראה זו עומדת בניגוד להוראות האגף למעונות יום ולמשפחתונים במשרד העבודה והרווחה. "אנו דורשים, כי בכל כיתות המעון יישמרו תקני התפוסה המחייבים, באופן שבו בכיתת התינוקות יהיו ארבע מטפלות בכל שעות פעילותו של המעון, ובכיתת הפעוטות והבוגרים יהיו שלוש מטפלות בכל שעות פעילותו של המעון", כותבים ההורים במכתב.

סביבת הגן. צילום: פרטי

טענה נוספת של ההורים נוגעת לתחלופת כוח האדם. לטענתם, לאחר שמנהלת המעון הוותיקה עזבה את הגן, התחלפו השנה שתי מנהלות, ושתיהן אינן משביעות רצון. כך גם המטפלות, שרבות מהן עזבו את הגן והוחלפו באחרות.

ההורים מתלוננים על כשירות המטפלות, כאשר רק אחדות מהן עומדות בדרישות ההכשרה המחייבות של האגף למעונות יום ולמשפחתונים. "אנו דורשים, כי צוות המטפלות בכיתות המעון יהיה קבוע ככל הניתן, תוך שימת לב לכשירותה ולנסיונה של כל מטפלת, ובלי שיוחלפו המטפלות בתדירות גבוהה כמו שאירע באחרונה", כותבים ההורים במכתב. "הייתכן שמטפלות במעון לגיל הרך, אשר מטפלות בילדינו הנמצאים בשלבים הכי פגיעים והכי חסרי אונים שלהם, יעבדו בלי הכשרה מקצועית!?".

הטענה השלישית והאחרונה של הורי הגן נוגעת לחצר המעון. "מהתבוננות קצרה בחצרות המעון ניתן לראות את מצבם העלוב. בחלק מהחצרות אין מתקנים פעילים; המתקנים שכן קיימים מעטים ביותר, עשויים מעץ וחלקם נרקבים; החצרות כולן מכוסות בחול מטונף, כל שטח החצר אינו מוצל ואין כמעט משחקים", נכתב במכתב. ההורים מספרים, כי חצר החול של הגן מלאה בצואת חתולים וציפורים, ובפירות עצים קטנים ורקובים הנושרים מהעצים לתוך החול. "הילדים נמצאים בסכנה יום-יומית של חנק, זיהום ומחלות".

צילום: פרטי

תגובת נעמ"ת: "מודעים לקושי"

הנהלת נעמ"ת מסרה השבוע את תשובתה להורים: "נעמ"ת מודעת לקושי שנוצר בעקבות תחלופת צוות ומנהלת. למעון מונתה מנהלת — אנו מאחלות לה בהצלחה בתפקידה. רכזת המעונות, עם המפקחת החינוכית, מקדמות תהליכים במעון, בהם גיבוש הצוות והכשרתו, וכן האצת התוכנית לשיפוץ החצרות ולציודן. טיפול וכוח אדם: שעות הטיפול מותאמות למספר הילדים ולתקינה המאושרת על ידי משרד העבודה והרווחה. ההורים עודכנו בכתב בנוגע לשינוי, בטרם בוצע. תחלופת כוח אדם: לצערנו, שלוש מטפלות עזבו מסיבות אישיות, אחת מכל כיתה. במקביל, נקלטו ארבע מטפלות חדשות. בכל כיתה קיים צוות קבוע.

הכשרת הצוות: חלק מהצוות אינו מסווג עדיין. לאחר חופשת הפסח מתוכנן להיפתח קורס הכשרה והן תשולבנה בו. האחרות עברו את הקורס וממתינות לבחינה.
"החצרות: הנושא נמצא בתהליכי טיפול מתקדמים, הביצוע מתוכנן בשנה"ל הנוכחית. לאחר השיפוץ, יותקנו מתקני חצר חדשים. הצוות הניהולי מגביר את נוכחותו במעון בתקופה זו ונותן מענה בכל נושא. מנהלת המעון וצוות המטפלות תעשנה כמיטב יכולתן כדי להמשיך ולשמור על שגרת הפעילות במעון, לטובת הילדים".

ההורים: "תשובת נעמ"ת מתחמקת"

ההורים לא התרשמו מהתגובה של נעמ"ת, ומסרו ל"ידיעות השרון": "שעות הטיפול שנעמ"ת מספקת אינן תואמות את מספר הילדים, ובפועל היא אינה עומדת בתקינה של משרד הרווחה. נראה, כי ההדרכה שעברו המטפלות על ידי המפקחת החינוכית לא עזרה, ולראיה: מטפלות הלינו בפנינו שהן לא עומדות בעומס; שני ילדים נפצעו בשבוע שעבר כי לא היו מספיק מטפלות; תינוקות לא קיבלו אוכל כי לא היה מי שיכין להם; ורק היום אחד ההורים הגיע לאסוף את ילדתו וגילה שהיא עם חום 39, ואף אחת מהמטפלות לא שמה לב ולא יידעה את ההורים.

צילום: פרטי

"טענת נעמ"ת שבכל כיתה יש צוות קבוע אינה נכונה — הצוות בכיתות מתחלף בלי הרף, כדי לכסות על חוסרים. שתי המפקחות עצמן נכנסו בשבוע שעבר והשבוע לסייע בכיתות, בשל הקושי, והמבשלת של המעון גם היא משובצת במצבת כוח האדם.
"באשר לחצרות — לא ניתן פירוט בנוגע לשיפוץ ומה מתוכנן בו. וכן, השנה הנוכחית מסתיימת בעוד ארבעה חודשים — זה לא הגיוני ששנה שלמה לא יהיו סככת הצללה, מתקנים בחצרות וצעצועים, ותימשך הסכנה הנובעת מהחול. כמו ביתר הפעמים, לא נותנים לנו תאריך ברור לתיקונים ורק מושכים אותנו. בשורה התחתונה — מדובר בתשובה מתחמקת בלי מענה מעשי לטענות שהעלינו במכתבנו".