הצמיד שמעניק פטור מהתור: בעיריית הרצליה, מחלקת נוער וקהילה, בשיתוף רכזות הקהילה והמתנ"סים, הורים ופעילים, יזמו חלוקה של צמידים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזכאים לפטור מתור (בכפוף להצגת תעודה מביטוח לאומי).

הצמידים שפוטרים מהמתנה בתור צילום: עיריית הרצליה

באירועים הקהילתיים הקרובים יוצבו עמדות חלוקה של צמידים צהובים, שיאפשרו לילדים לנערים שיענדו אותם לקבל פטור מהתור. הורים מוזמנים להצטייד בצמיד אצל רכזות הקהילה, במתנ"סים ובמשרדי מחלקת נוער וקהילה בעיריית הרצליה.