המטווח האולימפי בהרצליה. צילום: אסף פרידמן

בסיום דיון נוסף בבקשתה של עיריית הרצליה לפרק את עמותת המטווח האולימפי בגין חובות ארנונה בסך 11 מיליון שקל, החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב לתת לצדדים הזדמנות נוספת להגיע בתוך שבועיים להסדר. זאת, בעקבות הצעתה של חברת "נשק הצפון" להקים חברה לתועלת הציבור, שתמזג בתוכה את פעילות העמותה ותפרע את התחייבויותיה כלפי נושיה.

"אינני מקל ראש בעתירת העירייה להורות על פירוק העמותה, בהינתן החוב הניכר של העמותה כלפיה שאינו משולם", כתב השופט, "עם זאת, הצעה זו, ככל שתתממש, עדיפה על פני פירוק העמותה".

בתוך כך לא חסך השופט את ביקורתו מהעמותה. "ניתנו לעמותה הזדמנויות כדי להציג מתווה, אשר יהיה בו כדי לפרוע את התחייבויותיה כלפי עיריית הרצליה. העמותה הציגה לבית המשפט הסכם אופציה עם קבוצת יזמים, אשר אמורה להשקיע סכום מסוים תמורת התקשרות בעסקת קומבינציה בקרקע. הבהרתי את הבעייתיות בהצעה, שכן יש לה למעשה עקיפה של חוזה ההקצאה תוך פגיעה בזכויות הבעלים, העירייה, וסבורני שאף בזכות הציבור".

מדובר בעסקה שרקחה הנהלת העמותה עם שישה יזמים, להעביר אליהם את הזכויות על הקרקע שהוחכרה לה על ידי העירייה לפני 36 שנים. על פי ההסכם, הקונים יתחייבו לבנות מטווח אולימפי רב-תכליתי בשטח, וויישאו בכל החובות לעירייה, והמוכרים יפעלו לשינוי הייעוד ולהגדלת זכויות הבנייה של דירות למגורים. ההסכם עם היזמים מנוגד להסכם החכירה עם העירייה.

במהלך הדיון אמרה נציגת העירייה, עו"ד ורד אולשנסקי: "מאחר שעד היום לא קיבלנו תמונת מצב על הפעילות הכלכלית במקום, אין מנוס מלפרק".

נציג העמותה, עו"ד אורי קידר: "אנחנו לא מתכחשים לחוב, ומבקשים מהעירייה לשלם את החוב שנוצר באמצעות שימוש נוסף בקרקע. העירייה חיכתה עד שהצטבר החוב ועכשיו הם רוצים לקחת את השטח".

נציג חברת "נשק הצפון", עו"ד אהוד רז: "נמשיך את הפעילות הקיימת במטווח האולימפי לטובת התאחדות הקליעה, לטובת הציבור, לא נבנה מגדלים, לא נעשה שינויי יעוד, נקיים את הפעילות".

עו"ד אולשנסקי הסתייגה מהמתווה: "מדובר על הקמת גוף חדש מלכ"רי, שאינו צד להסכם ההקצאה. כששאלתי מה הפעילות שעומדת להתקיים במקום, חברי ציין שהוא מדבר על הפעילות הקיימת היום. העירייה אינה מעוניינת לקיים את כל הפעילות שקיימת היום, כי מדובר בפעילות מסחרית. העירייה אינה מעוניינת בבית ספר לאבטחה, כי זה לא ספורט אולימפי. לפיכך, ההצעה להמשיך לקיים את הפעילות הנוכחית אינה יכולה להתקבל".

גם יו"ר התאחדות הקליעה, עו"ד יצחק יונסי, הסתייג: "ההצעה של חברי להקים חברה לתועלת הציבור, זה לא פילנתרופי, זה גוף עסקי והוא רוצה להרוויח".

באחרונה נתגלע סכסוך בין התאחדות הקליעה לעמותת המטווח. "המטווח האולימפי הוקם למען התאחדות הקליעה, כדי לשרת את הקליעה האולימפית", מדגיש יו"ר התאחדות הקליעה בשיחה עם "ידיעות השרון". "כדי להכניס רווחים למקום איפשרה העמותה פעילויות נוספות, כמו מועדוני קליעה, בתי ספר להכשרת מאבטחים, וחנות למכירת נשק. כשהכנסות העמותה גדלו במשך השנים ואילו הכנסות ההתאחדות קטנו, לא הצלחנו לשלם את דמי השכירות בעבור השירותים שאנו מקבלים במטווח. בתגובה, מנכ"ל העמותה סגר בפנינו את הכניסה למתקנים".

מנכ"ל עמותת המטווח האולימפי, אופיר בשן: "הנהלת המטווח השיגה את המימון לחוב על ידי שעבוד הקרקע לטובת כמה חברות גדולות, אלא שהעירייה אינה חוזרת בה מכוונתה לסגור את המרכז האולימפי, ולהקים על שטחו הענק פרויקט נדל"ן". באשר לפסיקת בית המשפט, אמר בשן: "השופט מאפשר לחברת 'נשק הצפון' להשתלט על המקום".