קבוצת נשים נכנסה ביום שישי האחרון, בשלוש הזדמנויות שונות, לחוף הנפרד בהרצליה בזמן רחיצת הגברים. מדובר בנשים שונות שבמשך שלוש הזדמנויות שונות, כך לטענת הרוחצים, נכנסו בזמן רחיצת הגברים. 

צילום מתוך הסרטון

בציבור הדתי טוענים כי מדובר בפרובוקציה מתוכננת: "כמו בכל ציבור, תמיד ישנם שוליים קיצוניים 'נטורי קרתא ליברליים' שירמסו בכוונה תחילה את הסדרת החוף כנפרד", אומר חבר מועצת העיר אלעד צדיקוב, "באופן הפגנתי נכנסו נשים קיצוניות בשם חופש התנועה, הגישה הליברלית ו'די להפרדה'- ביום רחצת גברים ומתוך איבה או חוסר סובלנות או שניהם גם יחד, ורמסו ברגלן הגסה את גבול הכבוד הדק שבין שני המגזרים. זה קיים בכל חברה. שוליים. אך האמת נמצאת במרכז הכובד הציבורי. אנו בוחרים לראות את רוב הציבור שהיה קשוב להסדרי ההליכה החדשים וכיבדם ולקוות שבעזרת ה' מחפשי המחלוקות יתקנו מעשיהם ויכבדו את הסדרת החוף הנפרד ורוחציו". 

בשל האירועים ביום שישי פנה צדיקוב לראש העיריה ולמנכ"ל והם סיכמו כי אכיפת הסדרנות, תהודק יותר מעתה וכן תוארך משמרת הסדרנים בחצי שעה נוספת אחר סגירת סוכת ההצלה. כמו כן, על פי הפרסומים, עונת הרחצה של החוף הנפרד תוארך". 

מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "החוף הנפרד מופעל ומפוקח לשביעות רצון הרוחצים. ייתכן שבשל העובדה שהעונה רק החלה ארעה התקלה. אנו חוזרים ומזכירים כי העיר הרצליה היא עיר של דו-קיום, סובלנות וכבוד הדדי וקוראים לכל הצדדים לכבד זה את אורחות חייו של זה".