מערך הקליניקות של המרכז הבינתחומי הרצליה ממשיך להתרחב ופותח קליניקה חדשה העוסקת בקידום הזכות לבריאות באמצעות סיוע לציבור – ללא תשלום - במיצוי זכויות הקבועות בחוק בהתנהלות מול משרד הבריאות, קופות החולים וביטוחי הבריאות הפרטיים. 

הקליניקה תעסוק גם בקידום מדיניות שוויונית בתחום הבריאות והנגשת המידע הרב בתחום זה לאוכלוסיות הזקוקות לכך. שירותי הקליניקה ניתנים על ידי סטודנטים למשפטים בהנחיית ראש הקליניקה, עו"ד רותי הוסטובסקי ועורכי דין מנוסים.

צילומים: המרכז הבינתחומי, אוסנת גורארי טייב

הסטודנטים המשתתפים בקליניקה עוברים הכשרה אינטנסיבית הבנויה משיעורים עיוניים, סיורים באתרים רלוונטיים והרצאות של בעלי תפקידים בנושא הזכות לבריאות, מערכת הבריאות הציבורית, חוק זכויות החולה וביטוחי הבריאות הפרטיים.

הקליניקה היא אחת מ- 14 הקליניקות במערך לסיוע משפטי הגדול מבין האוניברסיטאות ומרבית המכללות בישראל. בכל שנה למעלה מ-300 סטודנטים למשפטים מביה"ס רדזינר למשפטים בבינתחומי הרצליה, ולמעשה כ- 80% מהסטודנטים למשפטים בבינתחומי משתלבים בפעילות הקליניקות במהלך לימודיהם.

הקליניקה מעניקה שירותים ללא תמורה, וביניהם:

  1. סיוע/ייצוג של מבוטחי הקופות אל מול נציבות פניות/תלונות הציבור של קופות החולים.
  2. ייצוג חולים בפני וועדות חריגים של קופות החולים.
  3. ייצוג פונים אל מול נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי של משרד הבריאות.
  4. הגשת תביעות נגד הקופות בבתי הדין לעבודה.
  5.  מיצוי זכויות וייצוג אל מול ביטוחי בריאות פרטיים.
  6. קידום מדיניות ופניה לרשויות הרלוונטיות בנושאי רוחב העולים מהשטח (בעיות תורים במכונים להתפתחות הילד, העברת תיק רפואי מלא במעבר בין קופות, קיצור תקופות אכשרה לתושבים חוזרים במקרים חריגים וכיו"ב).
  7. הסטודנטים יעבירו הרצאות באזור המרכז בנושא מיצוי זכויות בריאות של אוכלוסיות יעד (קשישים, בעלי מוגבלויות וכיו"ב), מבנה מערכת הבריאות בישראל, הזכות לבריאות כזכות חוקתית ובינלאומית וכלכלת בריאות.

ניתן לפנות לקליניקה ב: HealthRights@idc.ac.il; ובהשארת הודעה (שם וטלפון): 09-9527975.