תאגיד המים העירוני של הרצליה, תובע 6.4 מיליון את בית מלון אכדיה בהרצליה בגין היטלי ביוב ומים עבור נכסים חדשים שחוברו למים ונבנו במרוצת השנים. 

"דן אכדיה" | צילום: יוגב עמרני

בתביעה, שהוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נכתב כי בדצמבר 2013 שלח התאגיד למלונות דן דרישה לתשלום היטלי פיתוח (היטל אספקת מים והיטל ביוב) בגין המלון בסך 5.5 מיליון שקל. נתוני השטח שננקבו בדרישת השלום מבוססים על הערכה מקורבת, שיסודה בניתוח תצלומי אוויר ונתונים שצוינו במסמכים מוסדיים שונים כדוגמת היתרי בנייה. לדברי התאגיד, אומדן זה נערך בשל אילוץ לנוכח סירובה של הרשת לאפשר לו לערוך מדידה של הנכס, דבר שאותו מכחישה רשת המלונות. עוד נטען מהרשת, כי דרישת התשלום אינה מבוססת, וכי בשנת 1977 היא שילמה את כל היטלי הביוב שהוטלו בגין הנכס.

לטענת מי הרצליה, מלונות דן הקימה בתחומי המלון במרוצת השנים מבנים ללא היתר וללא ידיעת העירייה והתאגיד, המלון מחובר לתשתיות המים והביוב המוניציפליות, ועל כן חייבת הרשת בתשלום הנדרש. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד עפר שפיר וטרם הוגש כתב הגנה.