בעמותת אור ירוק ביקשו לאחרונה לדעת כמה דוחות רשמו פקחי העיריות בישראל לרוכבי אופניים חשמליים. העמותה שלחה בקשה על פי חוק חופש המידע ל-28 ערים (מעל 50 אלף תושבים) כדי להבין האם הסמכויות שניתנו לפקחים החל מחודש מרץ 2017 מיושמות הלכה למעשה. למרות שערים רבות פועלות במרץ למיגור עבירות התנועה באופניים חשמליים, עיריית הרצליה השיבה כי כלל לא מתבצעת אכיפה בנושא.

צילום אילוסטרציה: Shutterstock

לשם השוואה, בינתיים רעננה הספיקה להנפיק מעל 400 דוחות לרוכבים שרכבו בניגוד לחוק ואילו עיריית תל אביב הנפיקה מאז הרפורמה כעשרת אלפים דוחות. תושבים רבים בהרצליה הביעו כבר בשנה שעברה כעס ואכזבה ואף פנו לעירייה בבקשה לאמץ את המדיניות ולנקוט בצעדים דומים במטרה לצמצם את מספר התאונות. לבקשת התושבים השיבה אז העירייה כי "פקחי עיריית הרצליה עדיין לא מוסמכים לאכוף נושא זה וכי הנהלת העירייה לומדת את הנושא ומקיימת דיונים כדי לבחון אותו לעומק". כאמור, מאז לא נקטה העירייה צעדים להכשרת פקחים.

תקנות חדשות

בחודשים הבאים יכנסו לתוקף תקנות חדשות הנוגעות לשימוש באופניים חשמליים. רוב התקנות מחמירות עם הרוכבים עצמם שהם גם הנפגעים העיקריים, כאשר במקביל חלקן הגדול של התקנות מגלגל את האחריות למשטרה ולרשויות המקומיות הנושאות באחריות לאכיפת התקנות.

נתוני משטרת ישראל שהגיעו לידי עמותת אור ירוק חושפים כי בשנת 2018 רשמו השוטרים כ-25 אלף דוחות לרוכבי אופנים חשמליים, המהווים עליה של 60% במספר הדוחות שנרשמו בשנת 2017. "בעוד המשטרה מגבירה את האכיפה ומנסה להשיב את הסדר למדרכות הערים”, אומרים בעמותת אור ירוק, "בולטת לרעה היעדר האכיפה מצד פקחי העיריות והרשויות המקומיות שנועדה לסייע למשטרה באכיפה מצילת חיים".

מעיריית הרצליה נמסר: "על פי החוק, האחריות לאכיפת החוק על רוכבי אופניים חשמליים הינה של משטרת ישראל. החוק מאפשר לרשויות מקומיות להכיל את האכיפה גם על פקחיה, אך אינו מחייב אותן. בימים אלו, נמצאת עיריית הרצליה בעיצומו של מהלך לגיוס פקחים חדשים על מנת להגדיל משמעותית את מצבת כח האדם, זאת, יחד עם הפיתוח המואץ של שבילי אפניים המתבצע בעיר, יאפשרו העברת סמכות האכיפה לעירייה”.