שכירת שירותי ייעוץ תקשורתי, תשלום לפעילים המועסקים בקמפיין, מנהל קמפיין, פרסום בתקשורת, הכנת שלטים לתלייה על בתי תושבים וברחבי העיר, שכירת מטה בחירות, הכנת סקרים ומשאלים — ההוצאות על מסע בחירות טוב לא מעטות, ולא זולות, ועם ריבוי המועמדים בהרצליה, נראה כי על המועמדים להוציא יותר כדי להבליט את יתרונותיהם על פני אחרים

פנינו למתמודדים על ראשות העיר הרצליה וביקשנו לדעת כמה כסף הוציאו עד כה, מאין מימנו את הקמפיין. כמו כן התבקשו המועמדים להציג מסמכים המעידים על הוצאותיהם במסגרת מסע הבחירות שעשו.

משה פדלון | צילום: אסף פרידמן

משה פדלון

ˆ כמה עלה הקמפיין: "480 אלף שקל, לא סופי".

ˆ מאיפה הכסף: "עד כה הושקעו בקמפיין כ-480 אלף שקל, וצפויות כמובן עוד הוצאות ליום הבחירות. לא לקחתי אפילו שקל אחד מתרומות. הכל מהלוואה שלקחתי מהבנק לפני תחילת הקמפיין. קיבלתי החלטה שלא לקבל אף תרומה בבחירות, ויש להחלטה הזאת מחיר. אני מנהל קמפיין צנוע ובעיקר עם מתנדבים. בחרתי להיות מחויב לתושבים ולא לקבלנים, ליזמים או לבעלי עניין אחרים. ההלוואה שנלקחה היא על סך 660 אלף שקל, מחשבוני האישי, שנגדה ניתנו ערבויות אישיות שלי, מחסכונות הכוללים קופות גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות. אין ולא יהיו תרומות כספיות או חומריות לקמפיין, בדרך כלשהי, אין ערבויות או בטחונות מצד בעלי הון, או של גורמים פרטיים או של מפלגה פוליטית".

ˆ הציג מסמכים: כן.

מאיה כץ | צילום: פרטי

מאיה כץ

ˆ כמה עלה הקמפיין: "600-800 אלף שקל".

ˆ מאיפה הכסף: "מסע הבחירות כידוע טרם הסתיים, ועלותו לא תעלה על סך שווי המנדטים, בהתאם לחוק מימון הבחירות שאנו צופים לקבל. עלות הקמפיין מחושבת על פי מימון המפלגות הניתן מהמדינה, על פי כמות המנדטים במועצה היוצאת, בתוספת 15 אחוז הניתנים לרשימה ששליש מנבחריה הן נשים, כפי שניתן למצוא ברשימתנו. פעילות מטה הבחירות מבוססת על מתנדבות ומתנדבים. סיעת 'קהילה, צעירים וסביבה נטו' היא סיעה עצמאית, שאיננה ממומנת על ידי אף מפלגה או סיעה פוליטית ארצית. מקורות המימון שלנו הן הלוואה אישית, על בסיס חישוב המימון שניתן מהמדינה, ותרומות המדווחות על פי חוק ומפורסמות לכל באתר מבקר המדינה, אשר עומדות בשלב זה על סדר גודל של כ-100 אלף שקל, על פי חוק דיווח תרומות. נכון לרגע זה, נקלטו במערכת של אתר מבקר המדינה כ-70 אלף שקל תרומות, מכיוון שהתהליך הוא דינמי, אנו צופים שעד פרסום הגיליון ייקלטו עוד כ—30 אלף שקל".

ˆ הציגה מסמכים: חלקית.

איל פביאן | צילום: דני שביט

איל פביאן

ˆ כמה עלה הקמפיין: "כ- 400 אלף שקל".

ˆ מאיפה הכסף: "הלוואות על סך 350 אלף שקל שאני הענקתי לרשימה המתמודדת בבחירות בראשותי, מכספי האישי, חלק ניכר מתוך סכום זה מקורו בירושה. 50 אלף שקל נוספים מקורם בהלוואה שנתן אחד מחברי הרשימה, מכספו האישי. שנינו אנשים שאין לנו כל אינטרסים כלכליים או עסקיים בהרצליה, ואיננו עוסקים כלל בתחום הנדל"ן וכדומה".

ˆ הציג מסמכים: כן.

מישל מורג | צילום: דני שביט

מישל מורג

ˆ כמה עלה הקמפיין: "350 אלף שקל".

ˆמאיפה הכסף: "מקורות תקציב הבחירות כולם עצמיים: אשתי לקחה הלוואה בסך 150 אלף שקל מקרן ההשתלמות שלה. אני לקחתי הלוואה בסך 100 אלף שקל, ושיעבדתי את כל קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלי, שלא פרעתי, ושלהן אני זכאי כגמלאי מערכת הביטחון. כמו כן, אשתי מכרה את ניירות הערך שלנו, בשווי 100 אלף שקל. יש בידיי הבטחות לתרומות צפויות בסך 14,500 שקל, שיפורסמו כנדרש".

ˆ הציג מסמכים: כן.