המועדון ישלם | צילום אילוסטרציה: Pixabay

מועדון הכושר ספייס שברחוב סוקולוב 6 בהרצליה, ישלם לעיריית הרצליה 207,819 שקל, בתוספת ריבית והצמדה, בגין חיובי ארנונה בשנים 2015-2012 בעבור מקומות החניה שהוקצו לספייס בחניון שמפעילה העירייה בבניין. כך פסק שופט בית משפט שלום בתל אביב, עדי הדר.

התובעת, עיריית הרצליה, טענה כי המציאה לנתבעת, ספייס הרצליה בע"מ, דרישות תשלום, וכן שלחה לידיה מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים בגין החוב, ואולם עד למועד הגשת התביעה - החוב לא שולם. הנתבעת טענה, כי התביעה הוגשה בשיהוי רב, לאחר שבמשך חמש שנים העירייה לא נקטה כל הליכי גבייה.

לטענת הנתבעת, היא שילמה לעירייה את התשלומים בגין השכרת הנכס, אך במשך שנים רבות לא קיבלה כל דרישה בגין החניה. עוד לטענתה, העירייה אינה יכולה לחייב אותה בעבור חניות חינם שהוקצו לחברה וללקוחותיה.

עיריית הרצליה דחתה את הטענה שעל-פיה לא ידעה על אודות החיובים בגין שטחי החניה. לטענת העירייה, לקוחות ספייס כלל לא נדרשו לשלם בעבור החניה במקומות המסומנים ללקוחותיה, ועל החברה היה לרכוש בעבורם שבב. ולכן, טענת ספייס כי היא פטורה מתשלומי ארנונה מכיוון שהעירייה כבר חייבה אותה בגין החניות אינה נכונה.

לטענת ספייס, העירייה לא הוכיחה כי המציאה לה דרישת תשלום שוטפת וכי שלחה פירוט על אודות חיוב נפרד בגין שטחי החניה וחיוב נפרד בגין מבנה הספורט. עוד לטענתה, רק ב-2011 נודע לה על חיובי החנייה, אך היא הגיעה להסכם עם העירייה, וזו הפרה את ההסכם בכך שדרשה הפרשי ארנונה משנת 2011.

השופט עדי הדר דחה את גרסת מועדון הכושר, שעל-פיה לא ידע על ההבחנה בין חיובים בעבור הנכס לבין חיובים בגין החניה, וכן את הטענה כי היא פטורה מתשלום ארנונה בגין חניות שסומנו לטובת לקוחותיה. כן קבע השופט, כי אין לצפות מהעירייה להגיש תביעה בגין כל חוב בן חודש. לדבריו, צבירת חיובים על פני שלוש-ארבע שנים היא סבירה.
בהמשך קבע השופט, כי "טענת הנתבעת שהופתעה מהחיוב בגין חניה היא כוזבת. על הנתבעת, שידעה על חיובי הארנונה בגין חניה מאז שנת 2011, היה להביא בחשבון שבסופו של דבר יהיה עליה לשלמם".

השופט הטיח ביקורת נוקבת בנתבעת. "הנתבעת אספה טענות מן הגורן ומן היקב, בלי ראיות, טענות שהתברר כי היו לא מדויקות עד כוזבות".

השופט הטיל ביקורת גם על העירייה, שלא צירפה לכתב התביעה את מלוא הפירוט של החיוב. "היה על התובעת להציג מכתבי דרישה במשך השנים, פרט למכתב אחד שהוצג ונשלח סמוך להגשת התביעה".

לא ניתן היה לקבל את תגובת חברת ספייס הרצליה בע"מ.