חטיבת הנגיד. דעות חלוקות בקרב ההורים | צילום: יוגב עמרני

האם חטיבת הנגיד בהרצליה תעבור בשנת הלימודים הבאה לשישה ימי לימודים בשבוע, לראשונה זה 16 שנה? במשרד החינוך לא אישרו את בקשת בית הספר לשבוע מקוצר, כל עוד בתי הספר האחרים בעיר לומדים שישה ימים בשבוע, כפי שמעדיפים בעירייה. וגם בקרב ההורים אין קונצנזוס.

השבוע, בניגוד לדעתו ולבקשתו של יו"ר ועד ההורים בחטיבה, הוחתמו הוריהם של 320 מקרב 560 תלמידי החטיבה על עצומה, בדרישה להמשיך את שבוע הלימודים המקוצר. לדברי יוזמי העצומה, היא טרם הועברה בכל הכיתות, ולטענתם מופעל על ההורים לחץ עצום שלא להיאבק בהחלטה. ההורים לא הסתפקו בעצומה, פנו לאמצעי התקשורת, והטילו את האחריות למצב על מנהל אגף החינוך בעירייה, ד"ר יעקב נחום. "ככל הנראה", כתבו ההורים בהודעתם לעיתונות, "הסיבה האמיתית לרצונו העז של ראש אגף החינוך להחיל את השינוי הוא לחץ שמפעילות מנהלות של חטיבות אחרות בעיר, מאחר שחמישה ימי לימוד הוא פורמט אטרקטיבי מאוד, המושך אליו תלמידים רבים מרחבי העיר ופוגע להן ברישום".

לטענת ההורים, "החטיבה קיבלה לפני 16 שנה אישורים לפעול חמישה ימים, ונדרשה לחדש את האישור כל שנה. בשנה שעברה לא עשתה זאת, אז מה? זה עונש?", טוענים הורים בבית הספר. לדבריהם, ככל הנראה, בהוראת ראש העירייה משה פדלון, וכדי להשתיק את ההד התקשורתי, זימן יעקב נחום פגישה ובה אמר מפורשות, שבמקרה שצוות המורים ייתן מענה לתלמידים הזקוקים למסגרת בימי ו', הוא יאשר המשך הפעלת חמישה ימי לימוד בחטיבה. צוות המורים הגה את תוכנית 'שישי יצירתי', שמיושמת השנה (תשע"ט), ובה ניתן מענה לכ-300 תלמידים במגמות הספורט, המחול והמוזיקה ולכאלה הזקוקים לתגבור לימודי". 

לדברי מנהל אגף החינוך, יעקב נחום, "על פי חוזר מנכ"ל, בתי הספר אמורים לפעול שישה ימים בשבוע. בתי ספר שמבקשים חריגה, כלומר ללמוד חמישה ימים בשבוע, חייבים לעמוד בכמה תנאים - שהיקף השעות השבועיות של לימודי הליבה לא יתקצר, שיש תוכנית לפעילות ביום שישי, וכדומה. שבוע עבודה בן חמישה ימים זה פיקציה. מדובר בחמישה ימי לימוד של מקצועות הליבה, ביום השישי התלמידים מגיעים לבית הספר, אך אין למידה פרונטאלית. אחד התנאים של משרד החינוך לאישור חמישה ימים בשבוע הוא, שבית הספר חייב להוכיח שיש פעילויות ביום השישי, כדי שהתלמידים לא יסתובבו בחוץ, במיוחד כשמדובר בחטיבת ביניים".

לדברי נחום, בית הספר שמעוניין להמשיך ולקיים שבוע לימודים בן חמישה ימים חייב להגיש בכל שנה מחדש בקשה לחריגה: "מכיוון שחטיבת הנגיד לא הגישה בשנה שעברה את הבקשה במועד, משרד החינוך קבע שבית הספר חייב לעבור לשישה ימים בשבוע. אלמלא התערבתי, החטיבה היתה עוברת לשישה ימים כבר השנה. כדי לחלץ את בית הספר מהגזירה הזאת, ביקשתי מהמפקחת לשכנע את הנהלת המחוז ואת מטה משרד החינוך לאפשר לבית הספר חמישה ימים בשבוע השנה, והצעתי פשרה שעל-פיה, ביום שישי יערכו בבית הספר פעולות העשרה רק לחלק מהתלמידים.

"באשר לשנת הלימודים הבאה, מנהלת החטיבה אמנם הגישה במועד את הבקשה, אך משרד החינוך דחה אותה. זאת לא החלטה שלי, או של הרשות המקומית. לעומת השנה שעברה, שבה בית הספר לא היה ערוך לשישה ימים, מבחינה ארגונית וגם מבחינה פדגוגית, השנה הם קיבלו התראה מוקדמת ומספיק זמן להתארגן בהתאם".

ההורים חלוקים

לדברי יו"ר ועד ההורים בחטיבת הנגיד, שלומי קרמר, הוועד בעיצומו של דיאלוג עם הרשויות בנושא, ובקרב ההורים נשמעות דעות חלוקות. "יש כאלה שתומכים במעבר לשישה ימים - במקום שהילד לא יעשה כלום ביום שישי, יבאפשרותו לקבל תוכניות העשרה, שיעורי השלמה וספורט. אגב, השנה הגיעו לבית הספר ביום שישי כ-60 אחוז מהתלמידים, והשינוי הניכר בימי שישי בשנה הבאה יהיה שיעורי הליבה, שזה צעד שאנו לא כל כך אוהבים". 

לדברי קרמר, בשלב ראשון ייערך משאל בקרב ההורים, ועל פי תוצאותיו יקבל ועד ההורים את ההחלטה.

ממשרד החינוך נמסר: "ככלל, על פי חוזר מנכ"ל אין לקיים שבוע לימודים בן חמישה ימים אלא באישור חריג ובנסיבות יוצאות דופן. בעבר ניתן אישור זמני לחטיבה, שלא חודש. כיום, מאחר שכל מערכת החינוך בעיר פועלת שישה ימים בשבוע ויש לכך יתרונות חינוכיים רבים, אין סיבה להחריג את חטיבת שמואל הנגיד".