הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז תל אביב, החליטה כי התוכנית לחידוש פניו של קניון ארנה, שמקדמת קרן ריאלטי מול עיריית הרצליה כבר שלוש שנים, מקודמת בניגוד לחוק ובהיעדר סמכות, והערכאה המתאימה לאישור התוכנית היא אצלם - בוועדה המחוזית.

המשמעות: דחייה משמעותית של אישור התוכנית שהוגשה כבר בשנת 2017. 

קניון ארנה כפי שתוכנן | צילום הדמיה: Foster Partners: Architectural Design

בוועדה המחוזית נימקו את החלטתם לאחר שבמסגרת הליך ביקורת שגרתי שביצעה הוועדה המחוזית בראשות דניאלה פוסק בוועדה המקומית הרצליה, היא מצאה  כי התוכנית לחידוש הקניון כוללת שינוי משמעותי, שלוועדה מקומית אין סמכות לאשר והוא הסבת שטחי שירות, במקרה זה מעברים ומסדרונות, לשימוש עיקרי של מסחר.

עיתון "כלכליסט" מבית ידיעות אחרונות מדווח כי, "בשבועות הקרובים צפוי להתקיים בוועדה המחוזית דיון שבו ינסו הקרן והוועדה המקומית לשכנע את המחוזית כי עמדתה המשפטית שגויה. אם עמדתן תידחה, שאיפתם תהיה כי לכל הפחות יוכלו להמשיך את הליכי התכנון מאותה נקודה בה הם נעצרו, כלומר שלב ההתנגדויות. אולם במקרה של דחייה ייתכן גם תסריט פחות מוצלח מבחינת היזמים, ובו תדרוש הוועדה המחוזית תוכנית חדשה או מתוקנת והתחלת ההליך מחדש, באופן שיגרום לעיכוב ממושך בתהליך להשבחת הקניון". 

מעיריית הרצליה נמסר: "הוועדה המקומית אכן מקדמת את התוכנית זו תקופה ארוכה. הוועדה המקומית היא הגורם התכנוני שמכיר הכי טוב את תנאי השטח והסביבה והאינטרס העומד לנגד עיניה הוא יצירת תוכנית שתשרת את צורכי הציבור ותשמור על סביבת הים הפתוחה. ההליך התכנוני בנוי כך שלוועדה המחוזית הסמכות לקבוע כי סמכות התכנון בידה, אף אם הוועדה המקומית סברה מלכתחילה אחרת. לאחרונה הודיעה לנו הוועדה המחוזית כי תוכנית זאת נמצאת בסמכותה ובהתאם יועבר הטיפול לידיה".