בעלי הדירות במרינה הרצליה יחויבו להשכיר את דירותיהם במשך מרבית ימות השנה, ולא יוכלו להתגורר בהן מעבר לשלושה חודשים בשנה - כך קבעה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. 

המרינה בהרצליה. נופש בלבד. צילום: החברה העירונית לפיתוח הרצליה

כזכור, מזה למעלה מעשר שנים ניהלו בעלי דירות הנופש במרינה מאבק משפטי במטרה שיתאפשר להם להתגורר בדירות שנבנו במרינה. הדירות נבנו במהלך שנות ה-90 ביוזמת ראש עיריית הרצליה דאז, אלי לנדאו ז"ל. על הקרקע חלה מגבלת בנייה בשל סמיכותה לים, ועל כן הוחלט כי היתרי הבנייה שיוצאו ליזמים יהיו לדירות נופש ולא לדירות מגורים. 

לאחר שדירות הנופש נבנו ושווקו, התברר כי בפועל נעשה בהן שימוש למגורים ועתירות רבות הוגשו, ביניהן של החברה להגנת הטבע. לאחר דיון משפטי סבוך שנמשך כאמור למעלה מעשור, ועבר מספר ערכאות, החליט בית המשפט העליון במאי 2018 כי מלכתחילה אין לבעלי הדירות במרינה הזכות לעשות בהן שימוש כדירת מגורים רגילה, ועל כן זכות הקניין שלהם מוגבלת. בגלל שהחלטה זו לא התקבלה על ידי רוב השופטים ולא פה אחד, החליטו לעתור שוב בעלי הדירות לבית המשפט. 

בדיון שהתקיים ביום חמישי האחרון (7.2) נשיאת בית המשפט דחתה את הבקשות, ובהחלטתה כתבה כי הגיעה למסקנה שיש לדחות את הבקשות לדיון נוסף היות ותנאי הסף הבסיסיים קובעים כי דיון נוסף יהיה כאשר יש הלכה סותרת של העליון או שיש בדיון חשיבות מיוחדת. "תנאים אלו אינם מתקיימים במקרה דנן", נכתב בהחלטה.