בניגוד לחוק האוסר על שימוש במפוח עלים בשטח מגורים, תושבי הרצליה מצלמים ומתעדים את קבלני הגינון של העירייה עושים שימוש במכשיר זה. הוגשו תלונות רבות ועדיין – אין אכיפה.

צילום: פרטי

מפוחי עלים משמשים את העוסקים בגננות לצורך איסוף מהיר של שלכת עלים ופסולת גינון אחרת. לאור זיהום האוויר הקשה ומפגע הרעש הנגרם תוך כדי השימוש במפוחי עלים, נאסר השימוש בהם על פי חוק בישראל.

בהתאם לתקנה מס‘ 13 א' של עיריית הרצליה תיאסר לחלוטין הפעלת מפוחים הגורמים לרעש באזור מגורים. שיעור הקנסות לעבירות אלה הינו: ליחיד - 450 שקל. לעבירה חוזרת של יחיד - 900 שקל. 

נראה כי מדובר בחוק פרוץ ולא רק בהרצליה. הראשונות ברשימת מפרי החוק הן רשויות מקומיות ועיריות, המניחות לעובדיהן לעשות שימוש חופשי בכלי האסור. כך גם בהרצליה: תושבים מוצאים עצמם נפגעים מן השימוש בכלי האסור, בגלל מטרד הרעש והזיהום, אך הם עומדים בחוסר אונים אל מול העירייה שממעטת לאכוף את החוק.

"מתחת לכל ביקורת"

צביקה פרשל, תושב רחוב יגאל אלון, פנה מספר פעמים לגורמי העירייה בדרישה לאכוף את החוק ולהפסיק את השימוש במפוח העלים בסביבת הבית שלו: "פניתי למוקד העירוני, למבקר העירייה, לאגף תלונות הציבור ואפילו שלחתי מכתב לראש העירייה ולמנכ"ל", הוא מספר. צביקה כתב במכתביו לעירייה: " צר לי כי הטיפול בנושא ואכיפתו היא מתחת לכל ביקורת! איך ייתכן שמפעיל שירותי גינון הנותן שירותים לעירייה יעשה שימוש חוזר ותמידי במפוח בכל רחבי העיר ובעוד העירייה ערה לכך הוא ממשיך בעשייה זו לאורך זמן?!

העירייה בעצמה לא אוכפת את החוק". צילום: פרטי"

"איך ייתכן שנותני שירותים אחרים לעירייה גם הם משתמשים במפוח וסביר להניח שבידיעת נציגיה?! כשם שזה מתאפשר כך גם ייתכן שגננים אחרים יעשו כרצונם וישתמשו בכלים אלה ואכן הם עושים זאת. כאחראים על ציביונה של העיר, השמירה והאכיפה, הגיע הזמן שתטפלו בנושא מטריד זה לאלתר, בחומרה ובנחישות".

"כל אלו לא עוזרים", מספר צביקה. "התשובה שאני מקבל היא להודיע למוקד העירוני בזמן אמת כאשר אני רואה את העבירה על החוק. יוצא מצב שאני צריך לעבוד בשביל העירייה במקום שהם יבואו ויאכפו את החוק. העירייה משלמת לגננים שעובדים עבורה ובעצם היא זאת שעוברת על החוק שלה עצמה. הם משלמים לקבלנים שלהם, למה שלא יורו להם חד וחלק לא להשתמש במכשירים אלו?".

מעיריית הרצליה טרם נמסרה תגובה, והיא תפורסם לכשתתקבל.