בצעד כמעט חסר תקדים החליט השבוע ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, לשדר בשידור חי את ישיבות מליאת הוועדה לתכנון ובניה.

ישיבות רגישות. צילום: עיריית הוד השרון

כידוע, ישיבות מליאת הוועדה לכנון ובניה כמעט ואינן משודרות בערי ישראל בשל הרגישות הרבה שיש בהם העלולה לעיתים לפגוע בתוכניות של יזמים שונים. את כוכבי זה לא כל כך מעניין: "בפעם הראשונה ולא האחרונה - שידור חי מישיבת מליאת הועדה לתכנון ובניה", אמר השבוע כוכבי, "שני עקרונות מנחים אותנו מאז נכנסתי לתפקיד: 1. שקיפות היא נדבך קריטי בשירות לציבור. 2. מעורבות ציבורית מהותית לתכנון עתידי מיטבי. לכן, למרות הקשיים הנובעים מהצגה של דיונים שבמהותם אמורים להיות פנימיים, התעקשנו למצוא את הדרך לפתוח את דיוני המליאה לתכנון ובניה לטובת תושבות ותושבי העיר. בהמשך וככל שיתאפשר, נפתח לשידור גם את דיוני ועדת המשנה לתכנון ובניה". 

אגב, על סדר היום של המליאה היה: הצגת תוכנית התחדשות עירונית ודיון בין חברות וחברי המליאה על דגשים חדשים.

חלוץ בשרון. צילום: אסף פרידמן

זו לא הפעם הראשונה שכוכבי הוא החלוץ מבין ראשי העיריות בשרון בכל הקשור לשקיפות. רק לפני כשבועיים פרסמנו על פרסום יומן העבודה של כוכבי באופן שקוף ופומבי באתר העירייה. 

בדף שכותרתו "יומן ראש העירייה" מפורסמים החל מסוף השבוע שעבר, באופן שקוף ופומבי, יומני העבודה של ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, והם זמינים לצפייה לכלל תושבי העיר ולכל מבקרי אתר האינטרנט העירוני.