צילום: יוגב עמרני

עיריית הרצליה, בשיתוף "החברה הממשלתית להגנת מצוקי הים", בוחנת בימים אלו פרויקט להזנת חול בחופיה, שייתכן ויבוצע כבר בקיץ הקרוב. זאת, במטרה להרחיב את רצועת חוף הים בהרצליה ולהגן על מצוק החוף המתפורר. הרצון להרחיב את רצועת החוף נועד כדי להמשיך לפתח את הטיילת המתוכננת ולשמר את חופי הרצליה באופיים הטבעי. הפרויקט הוא ביוזמת יו"ר החברה לפיתוח התיירות והמרינה, עו"ד יונתן יעקובוביץ.

בחברה לפיתוח התיירות מסבירים השבוע, כי בניית מבנים בקרבת הים יוצרת סחיפת חול (אירוזיה) וגורמת להיעלמות חוף הים החולי. "פתרון הזנת החול נועד למנוע את התמוטטות המצוק, באמצעות אלמנטים טבעיים ופעולות הנדסיות לא מורכבות, היוצרות מדרון במצוק. מצוק זה ימנע את קריסת החלקים העליונים, בשילוב צמחייה ואלמנטים גיאו-טכניים, שלמעשה יחזיקו את המצוק וימנעו את התפוררותו", אומרים בחברה.

הזנת חול היא פעולה מלאכותית של שיחזור פעולת הטבע הימית. הוספת החול, אומרים בחברה, תורמת לשיקום חופים חוליים שנסחפו והוצרו, להרחבת חופים חוליים לשימוש ציבורי ותיירותי, ולשיחזור או ליצירת רצועות חוף חוליות מתחת למצוקים, כשיטה
להגנת בסיסם. שיטת הזנת החול מתבססת על מחקרים עדכניים שמיושמים גם בארה"ב, בהולנד ובאוסטרליה.

בחברה לפיתוח תיירות הרצליה מסבירים עוד, כי אם הפרויקט יצא אל הדרך, החברה הממשלתית להגנת המצוק תייבא חול מטורקיה, ואף תקים מאגר חול תת מימי מול חופי הרצליה, שיהווה מקור הזנה ויאסוף כמיליון קוב של חול. מקורות חול נוספים הם מחופי אכדיה, המרינה, תל מיכל וכמו כן, חול שייאסף מתוך המים שבין חוף אכדיה למרינה.

יש לציין, כי ישנן שתי שיטות המיושמות היום בעולם להזנת קטעי חוף בחול - האחת, הזנת חול על ידי כלי שיט, ובהרצליה התכנון הוא ששינוע החול מטורקיה ייעשה באמצעות ספינות מיוחדות, שיחפרו חול בקרקעית הים וימלאו מיכלית שתמוקם כקילומטר וחצי מהחוף, בעומק של 30 מטר. שיטה נוספת היא הזנת חול "יבשתית", המבוצעת בדרך כלל על ידי כלי רכב וכלים הנדסיים יבשתיים, דוגמת דחפורים. החול מפורק במערומים ומפוזר על פני החוף והמים הרדודים. שיטה זו, מסבירים בחברה לתיירות, יעילה למתן פתרון לבעיות ארוזיה (סחיפת חול).

"הפרויקט הוא תחילתו של ניסוי, שאם יצלח הוא יהווה חלופה לבניית שוברי הגלים", אומר יעקובוביץ'. "הוא מהווה את הפתרון המוסרי, הנכון והבטיחותי לשחזור פעולת הטבע הטבעית בהזנה קבועה של חופי הרצליה בחול, שכן כידוע, רוב הטביעות של מתרחצים בחופי הים התיכון מקורם בקירבת מבנים ימיים, כגון שוברי גלים, מרינות וכדומה".